V Festiwal Teologii Politycznej// Cyprian Norwid//Przyszłość [3/3]

V Festiwal Teologii Politycznej// Cyprian Norwid//Przyszłość [3/3]

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 20.10.2021 19:00
zakończona

Opis wydarzenia
V Festiwal Teologii Politycznej// Cyprian Norwid//Przyszłość [3/3]
O Norwidzie często mówi się — trudny, wyobcowany. Między innymi dlatego funkcjonuje na marginesie, raczej jako figura poety tragicznego niż myśliciel zaangażowany w sprawy polskie. Do Augusta Cieszkowskiego pisał: „Apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem, i kabalistyką, ale proroctwem szczerym”. Proroctwem czego? Apostołem jakiej wiary się czuł? Te pytania prowadzą do Jana Pawła II, który tak często przywoływał poetę w swoich homiliach. Chcemy podjąć refleksję nad papieskim odczytaniem Norwida. Norwid całe życie tworzył program reformy tego, co polskie. Chciał całkowitej reorientacji kultury — duchowej, intelektualnej, politycznej, aby uchronić naród przed załamaniem, które już wtedy dostrzegał w świecie. Czy polska kultura uniknęła wyjałowienia?

W panelu udział wezmą:
Krzysztof Dybciak profesor, historyk i teoretyk literatury, badacz kultury, eseista, autor wierszy. CzłonekStowarzyszenia Pisarzy Polskich PP i Towarzystwa Naukowego KUL, zawodowo byłzwiązany z IBL PAN (doktorat), KUL (habilitacja i uniwersytecka profesura) oraz UKSW,tytuł profesora uzyskany w UJ. Laureat nagród m.in.: Rektora UKSW 2003, KatolickiegoStowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka 2013, MinisterstwaKiDN – srebrny medal Gloria Artis 2018.

Grażyna Halkiewicz-Sojak profesor historii literatury polskiej, związana z UMK w Toruniu; Członkini komitetu redakcyjnego Dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz czasopisma naukowego „Studia Norwidiana”. W obręb jej zainteresowań badawczych wchodzi historia literatury polskiej  XIX  wieku, a w szczególności twórczość Cypriana Norwida i Zygmunta Krasińskiego oraz recepcja romantyzmu w poezji XX wieku.

Ewa Hoffmann-Piotrowska – językoznawczyni, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki późnego romantyzmu: mistycyzmu romantycznego, artykulacji doświadczenia wewnętrznego, związków między poezją a mistyką, problemów metodologicznych opisu i naukowej weryfikacji doświadczenia wewnętrznego. 

Po dyskusji wyświetlony będzie film Promethidion (reż. Jerzy Wójcik)

Poezję czyta Andrzej Ferenc aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grałw Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnymw Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

[Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmniejszenia ilości zarejestrowanych uczestników, mogących wziąć udział w festiwalu na żywo w siedzibie FINA (ul. Wałbrzyska 3/5) w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Wszelkie informacje będą wysyłane mailowo oraz dostępne na stronie www.teologiapolityczna.pl]
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
20.10.2021 19:00
Zakończenie:
20.10.2021 21:00

FINA ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa oraz kanał YouTube Teologii Politycznej

Pokaż na mapie

Strona wydarzenia:
https://www.teologiapolityczna.pl

Udostępnij znajomym

Organizator

Teologia Polityczna - Fundacja Świętego Mikołaja

ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa, Polska

redakcja@teologiapolityczna.pl

+48791793022

pl